با توجه به قحطی گسترده و ضرورت کمک رسانی فوری به کودکان معصوم در یمن، در حال حاضر این مجموعه فعالیت خود را بر روی تهیۀ غذا و آب سالم برای این کودکان متمرکز نموده است، در این راستا پویشی مردمی با هدف نجات جان صدها هزار کودک که با مرگ ناشی از قحطی دست و پنجه نرم میکنند ایجاد شده است.

پویش #غذا_برای_یمن پویشی مردمی است که توسط صندوق حمایت از کودکان آسیای سبز به منظور آگاهی رسانی جمعی درباره مرگ و میر گسترده کودکان در یمن به دلیل سوءتغذیه، نبود غذا و دارو ایجاد شده است. هدف اصلی از این کمپین تهیه و ارسال مایحتاج اولیه به خصوص منابع غذایی و آب سالم برای نجات جان میلیون ها کودک بی گناه در یمن است.
​​​​​​​صندوق حمایت از کودکان آسیای سبز نهادی است خیریه، غیردولتی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی، فرا مذهبی و فرا مرزی که با رویکردی انسان دوستانه و با هدف حمایت و یاری رسانی به کودکان در معرض خطر و نیازمند به حفاظت، غذا، درمان و آموزش فعالیت میکند.

: Donate through

با مشارکت در تأمین غذا و آب سالم کودکی را از مرگ نجات دهیم​​​​​​​