کم​پین تهیه پوشاک برای کودکان دبستان حمزه روستای احمد آباد گورک،  شهرستان دلگان، سیستان و بلوچستان​​​​​​​


روستای احمد آباد گورک دارای یک دبستان 7 کلاسه و 168  دانش آموز میباشد. این دبستان در تابستان سال 96 توسط این مجموعه بازسازی گردید. طبق بررسی های میدانی و همچنین پیشنهاد مدیر مدرسه سرکار خانم دهمیری تعداد 91 دانش آموز در پایه های اول تا ششم بسیار نیازمند شناخته شده اند که این کمپین برای تامین پوشاک و کفش این دانش آموزان تشکیل شده است.

 ارسال مواد غذایی برای نیازمندان استان سیستان و بلوچستان

با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از بهزیستی استان سیستان و بلوچستان و نیاز سنجی انجام شده توسط صندوق حمایت از کودکان آسیای سبز، از میان مجموعه های معرفی شده توسط بهزیستی استان، تعداد 50 خانواده نیازمند در ایرانشهر و روستای احمد آباد و یک موسسه شبانه روزی نگهداری از کودکان معتاد و تحت درمان به نام سرای امید  واقع در زاهدان شناسایی شدند. این کمپین جهت ارسال سبد غذایی برای این نیازمندان تشکیل گردیده است.
​​​​​​​