تماس با ما

Contact us

تلفن :

021  220 220 17
​​​​​​​+98 21 220 220 17
0902  5850910  
​​​​​​​+98 902 5850910

Tel:

موبایل:

Mobile:

​​​​​​​+98 902 5850911
0902  5850911  
تهران، خیابان دولت، سه راه نشاط، ساختمان 253، واحد 9

آدرس :

.Unit 21, No.253, Dolat St
​​​​​​​Tehran/ Iran

Address:

info@foodforyemen.com

ایمیل :

E-mail: